Boktor


Huisboktor_smits_ongediertebestrijdingOmschrijving
De boktor (Cerambycidae) is een keversoort die bekend is door de het langwerpige lichaam. De boktor is 1 tot 2,5cm lang en heeft taster ongeveer de helft zo lang.

Gevaar & ziekten
De larven van de boktor leven van planten en voornamelijk in hout. Hierdoor raakt het hout aangetast en kan er veel schade ontstaan. Verzwakt hout kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen. De boktor en de larven van de boktor nemen daarnaast regelmatig plantenziekten met zich mee.

Bestrijding
De bestrijding van boktorren is een complexe situatie. Het is belangrijk dat de plaag volledig wordt besteden omdat deze anders binnen de kortste keren terug is.