Houtworm


Houtworm_larve_smits_ongediertebestrijdingOmschrijving
De houtworm is een alomvattende naam voor alle in hout levende insectenlarven. De bekendste is de larve van de gewone houtwormkever (Anobium punctatum).

Gevaar
De houtworm tast hout binnen- en buitenshuis aan. De larven boren gaten in het hout waardoor hele houtcontructies vernield worden.

Bestrijding
Het bestrijden van houtworm met huis-, tuin- en keukenmiddelen heeft slechts gedeeltelijk effect. Het dood slechts een gedeelte van de larven en laat de eitjes onaangetast. Smits Ongediertebestrijding is gediplomeerd ongediertebestrijder en heeft beschikking over alle juiste bestrijdingsmethoden.